BATI TRAKYA TÜRK ÖĞRETMENLER BİRLİĞİ
SON DUYURULAR
BATI TRAKYA TÜRK ÖĞRETMENLER BİRLİĞİ HAKKINDA
BATI TRAKYA TÜRK ÖĞRETMENLER BİRLİĞİ’NİN KISA TARİHÇESİ

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği, 1936 yılında,  34 kurucu üye tarafından “Rodop - Evros Türk Öğretmenler Birliği”  adıyla kurulmuştur. Rodop - Evros Türk Öğretmenler Birliği, İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Bulgar işgali ve bunun akabinde gelen iç savaş sebebiyle 1939-1950 yıllarında faaliyetini durdurmak zorunda kalmıştır. 1952 yılında tekrar açılan birliğimiz, aynı isimle 1965 yılına kadar faaliyetini sürdürmüştür.

Türkiye
İlköğretmen Okullarında eğitim gören Batı Trakya Türk Azınlığı mensubu gençler, 1961 yılından sonra dinamik ve idealist birer öğretmen olarak Batı Trakya Türk Azınlığı’na ait Türk ilkokullarında görev almaya başlamışlardır.  Her biri bu mesleki örgütün üyesi olan bu genç öğretmenler, birliğimizin tüm Batı Trakya’yı kapsaması için 26.07.1966 tarihinde toplanan genel kurulda,  Birliğin adını  “Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği”  şeklinde değiştirmeye karar vermiştir. Rodop İli Bidayet mahkemesi 19.10.1966 tarihinde birliğin bu talebini görüşş ve tüzüğünü onaylamıştır.

Birli
ğin kuruluş amacı, üyeler arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak,  Türk okullarının gelişmesi ve ilerlemesi için gerekli önlemleri almak, öğretmenlerin mesleki bilgilerini arttırmak için meslek içi kurslar açtırmak ve bu kurslara katılımlarını sağlamaktır. Birlik, aynı zamanda okulların her çeşit ihtiyaçlarını gidermek hususunda halka yardım etmek,  Türk öğrencilere ana dili Türkçeyi en iyi şekilde öğretmenin yanı sıra resmi dil Yunancayı öğrenmeleri için yardımcı olmak, bunun için de gerekli kitapları sağlamak ve Türk öğretmenlerin hem maddi hem manevi tüm menfaatlerini korumaktır.

1967’de i
ş başına gelen Cunta yönetimi tarafından azınlık ilkokullarının “Türk İlkokulu” kelimesi bulunan tabelaları indirilmiştir. Hemen akabinde, derneğin tabelasının da indirilmesi yönünde baskılar başlamıştır. 1983 yılında Rodop Valisi Papadimas Türk kelimesinin, “yan yana yaşayan iki cemaat konumundaki Hıristiyan ve Müslüman toplumları arasında huzursuzluğa ve sürtüşmeye neden olabileceği” gerekçesiyle Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği’nin tabelasının indirilmesi ve tüzükteki “Türk” sözcüğünün kaldırılmasını istemiştir. Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği bu isteği yerine getirmeyince, emniyet güçleri 2 Aralık 1983 Tarihinde derneğin tabelasını cebren indirmişlerdir. Daha sonra yerel mahkemeler nezdinde derneğin tabelasının indirilmesine itiraz başvuruları yapılmış, ancak bu davalar reddedilmiştir. Yerel mahkemelerin olumsuz kararlarının ardından dava Yargıtay nezdinde temyiz edilmiş ve 1987 yılında yerel mahkemelerin verdiği kararlar, Yargıtay tarafından onaylanarak dernek resmen kapatılmıştır. Derneğimiz 1987’den bu yana anayasamızın 5. ve 11. Maddelerinin güvencesi altında 720 üyesi ile faaliyetlerine devam etmekte ve toplum nezdinde itibar görmektedir.

Derne
ğimizin çatısı altında Türk Sanat Müziği temelinde koro çalışmaları düzenlenmektedir. Bunun yanında zaman zaman lise son sınıf öğrencileri için üniversiteye hazırlık kursları verilmektedir. Her yıl öğretmenler günü, öğretmenler gecesi kutlamaları yapılmakta, yurtiçi ve yurtdışına geziler tertiplenmektedir. Yine geçmiş yıllarda derneğimiz, üyelerinin hazırlamış olduğu bazı kitapları yayın hayatına kazandırmıştır. Batı Trakya’da ilk defa tiyatro çalışmaları gerçekleştiren azınlık kuruluşu Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği olmuştur. 2015 yılı itibariyle Türk Sanat Müziği Topluluğumuz değişik Balkan ve Türkiye’de konserler düzenlemektedir.

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği; Batı Trakya Türk Azınlığının eğitim ve öğretiminde yaşanan sorunları yerel, hükümet ve kamuoyu platformlarına taşıyarak bunlara çözüm bulunması amacıyla girişimler yapmaktadır. Basın duyuruları yayınlayarak halkı bilgilendirmektedir.

21. Yüzyılda tek Avrupa hedefine gidilen bir dönemde Avrupa Birliği’nin tam üyesi olan ülkemiz Yunanistan’da “Türk” kelimesinin tabu olmaktan çıkacağını ve demokratik hukuk devletinin işleyeceğini umut ediyoruz. Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği’nin tabelasının yeniden yerine asılması, derneğimizin resmi itibarının iade edilmesi, hem toplumsal barışı sağlayacak hem bir arada kardeşçe yaşamanın yolunu açacak, hem de devlet ile vatandaş arasında var olan güvensizlik son bulacaktır.

HİÇBİR ULUSUN KİMLİĞİ TABELANIN İNDİRİLMESİYLE YOK EDİLEMEZ!

BATI
TRAKYA TÜRK ÖĞRETMENLER BİRLİĞİ
VİDEOLAR
DİĞER VİDEOLAR
Tüm Hakları Saklıdır @2019 BTTÖB
 
EYALET RODOP İLİ MECLİS ÜYESİ ADAYI HAKAN MÜMİN BİRLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİ
İTB'NİN ŞİİR YARIŞMASI ETKİNLĞİNE YÖNETİCİLERİMİZ KATILDILAR
İTB KADINLAR KOLUNUN KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİNE BAYAN YÖNETİCİLERİMİZ KATILDILAR